Aktuelni konkursi

PočetnaKarijeraPostani deo M&I timaAktuelni konkursi

SAP Konsultant

Lokacija: Novi Sad

SAP KonsultantViše o SAP timu?

Naše SAP putovanje kroz biznis nas je dovelo do izuzetno atraktivnog i dinamičnog SAP tima sa iskusnim stručnjacima. Znanje i iskustvo smo gradili kroz veoma uspešne projekte Implementacije SAP rešenja o kojima govore naši brojni klijenti.
Imamo jedinstvenu i eksluzivnu saradnju sa nemačkom konsultantskom i softverskom kompanijom Scheer GmbH. Na međunarodnom tržištu Scheer Group čine Scheer Nemacka, Scheer Austrija, Scheer Holandija, Scheer Turska i Scheer E2E Švajcarska. Kroz ovu saradnju ostvarujemo međunarodno iskustvo u implementaciji i održavanju SAP rešenja koja su često tehnološki naprednija u odnosu na ona koja su dostupna na našem tržištu .
Prateći sve nove trendove koje nudi SAP, naš tim radi, uči i razvija se na izazovnim projektima na velikim korporativnim sistemima, pokrivajući domaće, balkansko i evropsko tržište.
Mi smo tim koji raste i koji garantuje lični i profesionalni razvoj uz interesantne i kompleksne projekte implementacije SAP S4HANA, integracije SAP rešenja sa drugim neSAP aplikacijama, korporativnog rollout SAP-a, podrške i održavanja, upgrade sistema, unapređenja postojećih funkcionalnosti kroz SAP standardna rešenja, dodatne razvoje kao razvoja novih funkcionalnosti u skladu sa poslovnim potrebama klijent. Dođi priključi se i postani deo tima koji pomera granice.


Čime ćeš se baviti?

Posao SAP konsultanta jeste rad u brzom, inovativnom okruženju, gde se integriše teorija i praksa u cilju pružanja optimalnih poslovnih rešenja. SAP konsultant je uključen u direktan rad sa klijentima i ključnim korisnicima na analizi poslovnih procesa i mapiranju njihovih poslovnih zahteva u SAP funkcionalnost. Pored toga, SAP konsultant sa klijentima sarađuje na prilagođavanju SAP aplikacije u skladu sa poslovnim zahtevima, kao i kreiranjem radionica za krajnje korisnike. Proces podrazumeva prisustvovanje internim i eksternim projektnim sastancima, statusnim sastancima o napretku aktivnosti i isporučenim proizvodima. SAP konsultant pruža klijentu pomoć i u modelovanju i prenošenju dobrih praksi u cilju unapređenja postojećih procesa. Pozicija podrazumeva želju za kontinuiranim učenjem i usavršavanjem, kao i spremnost da se dobre prakse i znanje dele, kako sa klijentima tako i interno.

Opis posla

Projektovanje i implementacija SAP rešenja
Oblikovanje procesa/funkcionalnosti u SAP rešenju
Pravljenje biznis analize i uska saradnja sa poslovnim linijama kompanije
Oblikovanje rešenja i izmena standardnih podešavanja SAP sistema u skladu sa zahtevima klijenata
Analiza poslovnih procesa sa klijentom i obezbeđivanje rešenja kroz postojeći SAP sistem/ Analiza poslovnih procesa i zahteva korisnika
Angažovanje na IT projektima iz usvojenog portfolija
Praćenje statusa projekata, definisanih rokova i izveštavanje o statusu projekata
Kreiranje tehničke dokumentacije i korisnička uputstva
Izrađivanje funkcionalne specifikacije
Priprema korisničkih prezentacija i uputstva
Obučavanje ključnih i krajnjih korisnika
Pružanje podrške korisnicima u operativnom radu
Podrška korisnicima i manje iskusnim kolegama u operativnom radu
Mentorstvo, edukacije
Ekspertsko pružanje konsultantskih usluga iz domena poslovnih procesa relevantnih za industriju za koju se radi SAP projekat, u cilju isporuke najoptimalnijeg SAP rešenja za efikasno poslovanje korisnika;
Dizajniranje izveštaja u skladu sa zadatom specifikacijom
Priprema i održavanje prezentacija SAP poslovnih rešenja
Testiranje softvera u cilju održavanja zahtevane funkcionalnosti / Testiranje razvojnih i standardnih rješenja
Praćenje izmena zakonskih regulativa i trendova kao i njihova implementacija u postojeći SAP system
Poseta klijentima uz upotrebu službenog motornog vozila
Implementacija sistema kod novih klijenata
Praćenje i upravljanje odnosima sa klijentima
Po potrebi učestvuje u prodajnim aktivnostima
Pridržavanje svih propisa i uputstava iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
Obavezan je da radi i na ostalim aktivnostima dodeljenim od strane nadređenih
Ostali poslovi po zahtevu poslodavca


Ti si idealan kandidat ako imaš:

4+ godine iskustva u radu sa SAP rešenjima ili njihovoj primeni
Dobro poznavanje poslovnih procesa
Iskustvo u radu u konsultantskim ili uslužnim delatnostima
Sposobnost samostalnog rešavanja problema analitičkim pristupom
Sposobnost raščlanjivanja izazova na manje delove radi uspešnog postizanja cilja, pojedinačno ili kao deo tima
Razvijene veštine komunikacije i pristup radu usmeren na klijenta
Spremnost na dnevne odlaske na teren kod klijenata, ili na nekoliko dana kada je to potrebno (u skaldu sa epidemiološkim merama)
Afinitet prema tehnologiji sa spremnošću da se dalje razvijaju tehničke veštine
Vozačka dozvola B kategorije


Šta možeš da očekuješ?

Tim u kome su osnovne vrednosti profesionalnost, proaktivnost i saradnja
Mogućnost da postaneš deo iskusnog tima koji iza sebe ima niz uspešnih projekata
Različite benefite i pogodnosti (Fit Pass, yoga u ofisu, happy hour)
Jasan karijerni plan


Želiš da saznaš više? Pogledaj stranicu Zašto je dobro biti deo M&I tima?

Svi kandidati, koji su se prijavili za posao, dobiće povratne informacije nakon i/ili tokom procesa selekcije u vezi sa svojim statusom.
Za dodatna pitanja pišite nam na: peopleoperations@mi-system.rs

Svi Vaši lični podaci koje budete uneli prilikom prijave za posao/praksu u M&I Systems, Co., biće korišćeni u svrhu procesuiranja Vaše prijave, kao i za potencijalna obaveštenja o drugim konkursima za radno mesto u M&I Systems, Co. prema Vašim kvalifikacijama.