Vesti

PočetnaNovostiVesti

Robotic Process Automation – Idealno rešenje za optimizaciju poslovanja

1. februar 2018.

Nakon otvaranja nove kancelarije u Gracu, kao jedan od prvih operativnih koraka u svojoj aktivnosti na tržištu Austrije, M&I Systems će predstaviti koncept i tehnološka rešenja na području Robotic Process Automation – na stručnom skupu u zajedničkoj organizaciji s našim strateškim partnerom, kompanijom Austin BFP. M&I Systems i Austin BFP predstaviće svoje ekspertize na području optimizacije poslovanja s naglaskom na benefite koje donosi Robotska automatizacija procesa (RPA). Stručni skup će se održati u Gracu, 7. februara 2018.godine.

Šta predstavlja Robotic Process Automation (RPA)?Razvojem tehnologije, posebno automatizacije, termin robot, uz izmenjen sadržaj, ulazi u svakodnevnu upotrebu. U nekim industrijama gotovo polovina aktivnosti koje pojedinci u kompanijama danas obavljaju, mogu biti automatizovane. Zaposleni svakodnevno obavljaju veliki broj zadataka koji zahtevaju tačnost i brzinu, a koji ne moraju nužno zahtevati odlučivanje. Robot nikad ne spava i čini nula grešaka. Zaposleni se oslobadjaju frustrirajućih aktivnosti i mogu se fokusirati na odlučujuće zadatke unutar organizacije. Softverski roboti se lako treniraju i integrišu u bilo koji sistem, kloniraju se i trenutno aktiviraju. Oni konstantno izveštavaju o svom napretku i time povećavaju operativno i poslovno predvidjanje.

Zbog niskih troškova povezanih sa RPA-om i njegovom implementacijom, on predstavlja ekonomičnu opciju za sve kompanije koje samostalno upravljaju svim svojim aktivnostima i zaposlenima. Glavne karakteristike RPA-a su da nema potrebe za kodiranjem ni veštinama programiranja, koncept je orijentisan na poslovne korisnike koji ne moraju imati napredna IT znanja, postoji jasna vizuelna definiciija procesa, ne postoji uticaj na postojeće aplikacije i procese, oslanja se na postojeće funkcionalnosti aplikacija i preuzima dosadašnji način rada zaposlenih. Ove karakteristike omogućavaju povrat na investiciju (ROI od 30% do 200% unutar 1 godine), optimizaciju resursa, veću efikasnost i produktivnost zaposlenih, smanjenje troškova, brz način rešavanja sve većeg broja zahteva u skladu sa rastućom birokratijom za koji nije potrebna ljudska intervencija, neprekidno izvršavanje automatizovanog procesa (24/7/365 ) kao i smanjen rizik u svakodnevnom poslovanju.

Digitalizacija je konačno donela i unapredjenje u pogledu svakodnevnih poslovnih aktivnosti – upotreba robota u procesu automatizacije. Korišćenje robotskih aplikacija u svim aspektima poslovanja će se značajno povećati u narednim godinama. Kako zbog same atraktivnosti rešenja tako i zbog nužnosti usled izazova koji nastaju digitalizacijom. Za konkurentsku poziciju kompanije je od suštinskog značaja prepoznavanje značaja robotskih rešenja. Oni obavljaju zadatke brže, tačnije i sa manje greške, oslobadjajući zaposlene da se fokusiraju na druge aktivnosti koje nužno zahtevaju njihovo angažovanje, emotivnu inteligenciju i interakciju sa klijentima.