Vesti

PočetnaNovostiVesti

Robotska automatizacija procesa (RPA) donosi budućnost u sadašnjost

13. april 2018.

Nakon dva velika koraka na tržištu Austrije, otvaranja kancelarije u Gracu i organizaciji RPA stručnog skupa u Gracu, na redu je i treći korak – RPA stručni skup u Beču. Nakon što je RPA skup u Grazu uspešno organizovan, M&I Systems će drugi put predstaviti koncept i tehnološka rešenja na području Robotic Process Automation (RPA) – stručni skup biće organizovan, kao i prvi put, u zajedničkoj organizaciji sa našim strateškim partnerom, kompanijom Austin BFP. M&I Systems i Austin BFP predstaviće svoje ekspertize na području optimizacije poslovanja, sa naglaskom na benefite koje donosi Robotska automatizacija procesa (RPA).

Interes potencijalnih klijenata daje nam za pravo misliti da smo na pravom putu. Zahvaljujemo se našim partnerima Austin BFP na saradnji i podršci u procesu organizacije stručnog skupa, a našim “kolegama robotima“ zahvaljujemo na donošenju budućnosti u sadašnjost.

Šta predstavlja RPA?


Razvojem tehnologije, posebno automatizacije, termin robot, uz izmenjen sadržaj, ulazi u svakodnevnu upotrebu. U nekim industrijama gotovo polovina aktivnosti koje pojedinci u kompanijama danas obavljaju, mogu biti automatizovane. Zaposleni svakodnevno obavljaju veliki broj zadataka koji zahtevaju tačnost i brzinu, a koji ne moraju nužno zahtevati odlučivanje. Robot nikad ne spava i čini nula grešaka. Zaposleni se oslobadjaju frustrirajućih aktivnosti i mogu se fokusirati na odlučujuće zadatke unutar organizacije. Softverski roboti se lako treniraju i integrišu u bilo koji sistem, kloniraju se i trenutno aktiviraju. Oni konstantno izveštavaju o svom napretku i time povećavaju operativno i poslovno predvidjanje.

Digitalizacija i RPA


Digitalizacija je konačno donela i unapredjenje u pogledu svakodnevnih poslovnih aktivnosti – upotreba robota u procesu automatizacije. Korišćenje robotskih aplikacija u svim aspektima poslovanja će se značajno povećati u narednim godinama. Kako zbog same atraktivnosti rešenja tako i zbog nužnosti usled izazova koji nastaju digitalizacijom. Za konkurentsku poziciju kompanije je od suštinskog značaja prepoznavanje značaja robotskih rešenja. Oni obavljaju zadatke brže, tačnije i sa manje greške, oslobadjajući zaposlene da se fokusiraju na druge aktivnosti koje nužno zahtevaju njihovo angažovanje, emotivnu inteligenciju i interakciju sa klijentima.

Koji su benefiti korišćenja RPA?


Zbog niskih troškova povezanih sa RPA-om i njegovom implementacijom, on predstavlja ekonomičnu opciju za sve kompanije koje samostalno upravljaju svim svojim aktivnostima i zaposlenima. Glavne karakteristike RPA-a su da nema potrebe za kodiranjem ni veštinama programiranja, koncept je orijentisan na poslovne korisnike koji ne moraju imati napredna IT znanja, postoji jasna vizuelna definiciija procesa, ne postoji uticaj na postojeće aplikacije i procese, oslanja se na postojeće funkcionalnosti aplikacija i preuzima dosadašnji način rada zaposlenih. Ove karakteristike omogućavaju povrat na investiciju (ROI od 30% do 200% unutar 1 godine), optimizaciju resursa, veću efikasnost i produktivnost zaposlenih, smanjenje troškova, brz način rešavanja sve većeg broja zahteva u skladu sa rastućom birokratijom za koji nije potrebna ljudska intervencija, neprekidno izvršavanje automatizovanog procesa (24/7/365 ) kao i smanjen rizik u svakodnevnom poslovanju.