Vesti

PočetnaNovostiVesti

Symptom Monitor

25. mart 2020.

Covid19 pandemija je u veoma kratkom vremenu stavila sve aspekte našeg svakodnevnog života u veoma izazovan položaj, testirajući i pomerajući naše granice na dnevnom nivou. Novonastala situacija je jedinstven izazov za prevazilaženje, za svakog pojedinca, za svaku kompaniju, organizaciju kao i za svetsku ekonomiju. Niko od nas nije mogao da predvidi ovakav razvoj situacije, ali načini da se odbranimo od ove pandemije, kao i načini da ublažimo njene negativne efekte, su u rukama svih nas. Svakako da je na prvom mestu činjenica da moramo biti odgovorni prema sebi i prema drugima, ostati kod kuće i na taj način smanjiti šanse za brzo širenje virusa.

U ovoj situaciji, najviše je ugroženo funkcionisanje zdravstvenih sistema i njihovih radnika, koji su preko noći morali promeniti način rada kako bi se prilagodili novonastaloj situaciji. M&I Systems, Co., u saradnji sa svojom članicom Grupe, Robotiq.ai, i koristeći tehnologiju softverskih robota, došao je do rešenja koje može da bude od velike pomoći u danima koji dolaze - Symptom Monitor. Ideja iza rešenja jeste da se automatizacijom određenih procesa omogući kontrola i praćenje ljudi koji su u samoizolaciji, karantinu, koji rade od kuće ili jednostavno odgovornim pojedincima, koji žele sistemski brinuti o sebi, pratiti svoje zdravstveno stanje i samim tim pomoći u identifikovanju, lečenju i sprečavanju širenja Covid–19. Trenutni način rada, koji se oslanja na ljudske napore, podrazumeva kontaktiranje svakog ponaosob pri čemu se diktiraju pravila ponašanja i vrše procene oboljenja, što dugoročno nije održiv model.Symptom Monitor je rešenje za jednostavno praćenje osoba u samoizolaciji. Evidentirane osobe na dnevnom nivou dobijaju upitnike (na različite vrste uređaja) koji omogućavaju čekiranje simptoma karakterističnih za Covid-19. Svako (ne)popunjavanje upitnika se automatski prosleđuje nadležnim osobama koje na taj način dobijaju uvid u stanje svojih pacijenata i imaju mogućnost da promptno reaguju. Jednostavno dodaju nove pacijente i prate statistiku postojećih, čime se zdravstveni sistem rasterećuje trenutne administracije. Sa druge strane, rešenje omogućava samoevaluaciju za osobe kojima nije propisana samoizolacija (anonimna procena rizičnosti oboljenja od Covid-19), čime će se smanjiti broj poseta zdravstvenim ustanovama.Ovo jednostavno, prilagodljivo i skalabilno rešenje doprineće skraćivanju vremena potrebnog za identifikaciju obolelih, sprečavanju širenja Covid-19, sistemskom i centralzovanom prikupljanju i obradi podataka, rasterećivanju zdravstvenog sistema, automatizovanju prve faze trijaže i ubrzanoj identifikaciji povezanih kontakata u slučaju zaraze. Takođe, omogućiće pravovremeno obaveštenje i edukaciju izolovanih osoba kao i preko potrebnu podršku i ohrabrenje.

Vreme je u ovom trenutku neprocenjivo. Symptom Monitor omogućava da se uštede minuti i sati, kako zdravstvenim radnicima, tako i pacijentima. Budimo korak ispred i pomozimo suzbijanje Covid-19.