DocDep

PočetnaO namaM&I Systems, Co. GroupDocDep

DocDepDocDep je američka kompanija osnovana 2008. godine sa ciljem da se reše organizacioni problemi sa kojima se suočavaju sve rastuće kompanije, profesionalni investitori i članovi boarda.

DocDep kreira cloud aplikacije koje omogućavaju upravljanje kritičnim podacima i dokumentima kako bi se ostvarila veća efikasnost poslovanja, sigurna razmena dokumenata kao i preglednost informacija koje su potrebne kompanijama i njihovim stejkholderima. Pored toga, aplikacije su u međusobnoj integraciji i omogućavaju cross-partner transparentnost kompletnog portfolija kompanije.


Prvi DocDep proizvod, Radar, je dizajniran da bude mnogo više od obične online arhive dokumenata. Radar je nastao kao jasno struktuiran organizacioni sistem online arhiviranja dokumenata i informacija. Omogućava jednostavno pronalaženje dokumenata pomoću funkcija za pretragu i sortiranje, preglednom strukturom dokumenata kao i automatskih obaveštenja.
Nakon Radara, DocDep tim je primetio probleme koji su počeli da se javljaju u procesu upravljanja cap table-ovima. Praksa većine kompanija je da cap table vode u raznim excel folderima, što je dovelo do toga da se javljaju razni problemi sa kalkulacijama, formulama i updatovanjem sadržaja. Kako se pomoću cap table utvrđuje ko od investitora dobija šta i koliko, kreiran je proizvod koji će to omogućavati – Smart Cap.

Da bi se pružila veća administrativna i organizaciona podrška investitorima, kreiran je Sonar . Sonar je proizvod koji ima za cilj da obezbedi investitorima i investicionim firmama (Venture Capital, Private Equity, Real Estate) pregledan pogled na njihov celukupan portfolio – finansijski podaci i dokumenti, komunikacija sa limited partnerima, kao i sve ostalo.