Microstrategy

PočetnaPartneriMicrostrategy

MicroStrategyKompanija MicroStrategy osnovana je 1989. godine u Delaveru sa prvobitnim fokusom na data mining tehnike analiziranja podataka za mnogobrojne velike korisnike u SAD-u i širom sveta.


Razvojem svojih Business Intelligence tehnologija, ova kompanija vremenom je postala lider u pružanju usluge integrisanog izveštavanja, analiza i monitoringa koji različitim korporacijama omogućava korporativno upravljanje od najvišeg strategijskog do operativnog nivoa. MicroStrategy je razvio impresivne alate, kako za OLAP, tako i za eksplorativne pristupe velikih količina podataka smeštene u Data Warehouse-u. Mnoga inteligentna analitička rešenja M&I Systems, Co. primenjena u brojnim organizacijama, razvijena su upravo alatima MicroStrategy. Jednostavnost upotrebe i sofisticirane analitike su razlog što mnoge organizacije rade sa softverom MicroStrategy.