SAP

PočetnaPartneriSAP

SAPSAP i M&I Systems, Co. Group već nekoliko godina sarađuju u oblasti širenja i primene SAP poslovnih rešenja. Naša saradnja sa SAP-om traje od 2012. godine i M&I Systems, Co. trenutno ima Silver status u okviru SAP Partner Edge programa.

SAP je globalni lider kada je u pitanju tržište poslovnog softvera, koji kompanijama svih veličina, poslovnih delatnosti i industrija, omogućava inteligentno poslovanje. Osnovan 1972. godine, SAP („Sistemi, Aplikacije i Proizvodi u obradi podataka“) ima bogatu istoriju inovacija i rasta kao istinski lider na tržištu. SAP ima korisnike u više od 180 zemalja, zaposlene u više od 140 zemalja, preko 18 000 kompanija partnera širom sveta i više od 100 centara ta inovacije i razvoj. SAP aplikacije i usluge omogućavaju da preko 437 000 klijenata širom sveta posluje profitabilno, uz neprekidno prilagođavanje i održivi rast.


Od administrativnog dela, pa sve do sale za sastanke, od skladišta do prodavnica, od kompjutera do mobilnih uređaja, SAP omogućava zaposlenima i organizacijama da zajedno rade efikasnije i da maksimalno iskoriste sve perspektive poslovanja i prate svakodnevni rad i razvoj svoje organizacije. Sve te funkcionalnosti SAP postiže proširivanjem dostupnosti softvera na instalacije na lokaciji, instalacije na zahtev, kao i mobilne uređaje