Soffico

PočetnaPartneriSoffico

SofficoSoffico razvija individualna, visoko inovativna rešenja usmerena poslovanju budućnosti. Middleware Orchestra čini Soffico liderom u području integracionih rešenja posebno u segmentu zdravstva i proizvodnje. Orchestra nudi idealno poslovno rešenje koristeći: IHE platform, Internet of Things, cloud integration i Industry 4.0. Na taj način Soffico omogućava efikasnu i sigurnu interoperabilnost među različitim IT sistemima.


Nakon niza godina saradnje, M&I Systems i Soffico su 2016. godine formalizovali svoje partnerstvo, uključujući na taj način Orchestra tehnološko rešenje u integracioni sloj M&I Systems MIS Digital platforme. Integracioni sloj MIS Digital platforme nadograđen Orchestrom kombinuje snagu ljudi, poslovanja i stvari! Povezujemo vaše interne i eksterne IT sisteme i servise kako bi vam omogućili pravovremene informacije, agilnu digitalnu transformaciju i stratešku konkurentsku prednost.