Šta predstavlja digitalna transformacija za vašu kompaniju?

PočetnaProizvodi i rešenjaBEYOND DIGITAL PLATFORMŠta predstavlja digitalna transformacija za vašu kompaniju?

Šta predstavlja digitalna transformacija za vašu kompaniju?Digitalna transformacija donosi promene u pogledu poslovnih i organizacionih aktivnosti, procesa, kompetencija i poslovnih modela kako bi se u potpunosti iskoristile sve promene, prevazišli svi izazovi digitalne sadašnjosti kao i budućnosti i da bi se obezbedio opstanak i napredak na tržištu.

Digitalna transformacija kompanije nema u svojoj osnovi samo svrhu da smanji troškove i poveća prihode. Ona, takođe, omogućava promenu kompletnog poslovnog modela, veću agilnost, orijentisanost prema ljudima, inovativnost i fleksibilnost u razmišljanju, bolje odnose sa klijentima kao i mnoge druge benefite. Stepen u kojem kompanije sprovode digitalnu transformaciju još uvek ne prati brz rast, razvoj i inovativnost tehnologija.

Zašto?Zato što digitalna transformacija podrazumeva, između ostalog, i promenu načina razmišljanja i state of mind-a svih zaposlenih. Pokretač i alat digitalne transformacije jeste tehnologija, ali osnova na svim nivoima su ljudi.