BIS

PočetnaProizvodi i rešenjaBIBIS

Pratite ključne performanse poslovanja – transparentno, jednostavno i brzo

BIS (Business Intelligent Solution) rešenje omogućava kontinuirano praćenje svih poslovnih aktivnosti i procesa u organizaciji u domenu prodaje, finansija i nabavke, analiziranje i izveštavanje, merenje performanse koristeći ključne indikatore, dinamično, brzo i jednostavno uočavanje njihovog odstupanja od planiranih vrednosti. Koristeći različite forme vizualizacije i prezentacije, raspoložive i na mobilnoj platformi, proizvod aktivno podržava operativno, taktičko i strategijsko odlučivanje.

Koji su benefiti?


Personalizovan, jedinstven i konsolidovan pogled na poslovanje
Jedinstven prikaz podataka iz različitih sistema (ERP, CRM itd.)
Minimizirani troškovi, kompleksnost i rizik
Pristup tačnim i real-time podacima
Ušteda vremena i troškova
Brza, efikasna i agilna reakcija na izazove na tržištu
Poboljšanje kvaliteta usluga
Povećana konkurentna prednost
Glavne karakteristike rešenja omogućavaju uvid u ove parametre kao i u mnoge druge, u zavisnosti od vaše delatnosti poslovanja i potreba:

Data warehouse orijentisana arhitektura
BI okruženje bazirano na Data Warehouse skladištu podataka, predviđenom isključivo za analitičku obradu podataka.

Predefinisane metrike i izveštaji
Za sveobuhvatnu analizu ključnih poslovnih funkcija.

Predefinisani set KPI i dashboard-ova
Grafički interfejsi sa najvažnijim izveštajima i vizualizacijama ključnih indikatora, performanse prilagođeni korisniku i njegovoj poziciji.

Predefinisani skupovi podataka
Za ad-hoc kreiranje izveštaja i dashboard-ova po ključnim poslovnim funkcijama.

Specifična analiza po zahtevu korisnika
Prediktivna, data mining, what-if analiza.

Self-service analiza
Intuitivan i interaktivan interfejs za pristup podacima, vizualizaciju, analizu i deljenje dobijenih informacija od strane krajnjih korisnika.

Automatizovana distribucija
Distribucija izveštaja, dashboard-ova i dokumenata velikom broju korisnika na automatizovan i personalizovan način. Omogućava on-time isporuku informacija u cilju donošenja pravovremenih odluka.

Odstupanje i alarmi
Signalizacija krajnjih korisnika u slučaju odstupanja od definisanih KPI-eva.

Mobilna platforma
Izveštaji i dashboard-ovi dostupni i na mobilnoj platformi, potpuno interaktivni, sa ciljem analiza i donošenja odluka „on the fly“.

Transakcije
Mogućnost povratne akcije na podacima (izmena, brisanje, upis).

Geo analize
Mogućnost prikaza geo podataka na interaktivnim mapama.