ERP

PočetnaProizvodi i rešenjaERP

Kompletno poslovanje na jednom mestuOsnovni koncept ERP-a je da svaku poslovnu funkciju posmatra kao deo celine svih poslovnih procesa preduzeća. ERP je strateški softver koji omogućava integraciju svih organizacionih delova i sinhronizaciju poslovnih funkcija u organizaciji, te povezivanje poslovnih procesa u jedinstven informacioni sistem.

Na ovaj način se omogućava automatizacija poslovanja, obezbeđuje kontrola i optimalno korišćenje svih raspoloživih resursa u organizaciji. Obezbeđuje se fleksibilnost u praćenju promena koje nameće globalizacija i česte promene potreba tržišta, povezivanje sa drugim sistemima, čime se dobija kompletna i transparentna slika poslovanja jedne kompanije.