BI

PočetnaProizvodi i rešenjaPOSLOVNA ANALITIKABI

STEKNITE KONKURENTNU PREDNOST, BRZOM I LAKOM ANALIZOM INFORMACIJA KROZ RAZLIČITE DIMENZIJE

BIS (Business Intelligence Solution) omogućava kontinuirano i proaktivno praćenje svih poslovnih aktivnosti i procesa u organizaciji u svim domenima poslovanja, analiziranje i izveštavanje, merenje performanse koristeći ključne indikatore, dinamično, brzo i jednostavno uočavanje njihovog odstupanja od planiranih vrednosti. Koristeći različite forme vizualizacije i prezentacije, raspoložive i na mobilnoj platformi, proizvod aktivno podržava operativno, taktičko i strategijsko odlučivanje, što zaposlenima daje mogućnost da se fokusiraju na donošenje pravovremenih odluka koje će suštinski doprineti unapređenju poslovanja.

Koji su benefiti?


Personalizovan, jedinstven i konsolidovan pogled na poslovanje
Integracija i jedinstven prikaz podataka iz različitih izvora (ERP, CRM, Excel, WEB itd.)
Minimizirani troškovi, kompleksnost i rizik
Pristup tačnim i real-time podacima
Ušteda vremena i troškova
Brza, efikasna i agilna reakcija na izazove na tržištu
Poboljšanje kvaliteta usluga
Povećana konkurentna prednost

Koje su funkcionalnosti?


Predefinisane metrike i ključni indikatori performanse (KPI)
Za sveobuhvatnu analizu ključnih poslovnih funkcija.
Predefinisani set izveštaja i dashboard-ova
Grafički interfejsi sa najvažnijim izveštajima, vizualizacijama i analizama, prilagođeni korisniku i njegovoj poziciji.
Predefinisani set KPI i dashboard-ova
Grafički interfejsi sa najvažnijim izveštajima i vizualizacijama ključnih indikatora, performanse prilagođeni korisniku i njegovoj poziciji.
Predefinisani skupovi podataka
Za ad-hoc kreiranje izveštaja i dashboard-ova po ključnim poslovnim funkcijama.
Specifične analize po zahtevu korisnika
Prediktivna, cross-sell, what-if analiza, analiza i prikaz geografskih informacija, data mining, itd.
Self-service BI
Intuitivan i interaktivan interfejs za ad hoc pristup podacima, vizualizaciju, analizu i deljenje dobijenih rezultata od strane krajnjih korisnika.
Automatizovana distribucija
Distribucija izveštaja, dashboard-ova i dokumenata velikom broju korisnika na automatizovan i personalizovan način. Omogućava on-time isporuku informacija u cilju donošenja pravovremenih odluka.
Odstupanje i alarmi
Signalizacija krajnjih korisnika u slučaju odstupanja od definisanih KIP-ova.
Mobilna platforma
Izveštaji i dashboard-ovi dostupni i na mobilnim platformama, potpuno interaktivni, sa ciljem analiza i donošenja odluka „on the fly“.
Transakcije
Mogućnost povratne akcije na podacima (izmena, brisanje, upis). Česta primena kod unosa planova, popunjavanja narudžbenica, mapiranja konta, šifarnika, itd.
Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u domenu poslovne inteligencije i ekspertizi naših zaposlenih u poznavanju različitih tehnologija i poslovnih procesa, nudimo različite usluge u procesu uspostavljanja i održavanja poslovno inteligentnog okruženja.