SAP Partner Egde

PočetnaProizvodi i rešenjaSAPSAP Partner Egde

SAP PARTNER EGDEM&I Systems, Co trenutno ima Silver status u okviru SAP Partner Edge programa.

U SAP Partner Egde programu postoje tri kategorije:


Partner
Silver Partner
Gold Partner

SAP prepoznaje Silver partnere kao eksperte u pružanju i podršci SAP rešenja. Nosioci ovog statusa su partneri koji kreiraju, prodaju, održavaju i implementiraju SAP rešenja za kompanije iz raznovrsnih industrija i delatnosti, zadovoljavajući pri tome visoke standarde kvaliteta. Ovaj status je sinonim za maksimalnu kompetenciju kompanije M&I Systems, kao poverljivog i pouzdanog SAP partnera. Uspeh je postignut zahvaljujući uspešnoj realizaciji velikog broja zahtevnih projekata kao i stalnom usavršavanju našeg SAP tima. SAP Silver Partner za naše klijente predstavlja potvrdu kompetentnosti rešenja koja su im isporučena u okviru projekta. Za naš SAP tim ovo je najbolja nagrada za trud i najveći podsticaj u daljem radu.